Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan True Blue Consultancy B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door True Blue Consultancy B.V. in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

True Blue Consultancy B.V. zal alles in het werk stellen om misbruik van de website te voorkomen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel misbruik door gebruikers.

Verwijzingen op deze website naar websites die niet door True Blue Consultancy B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. True Blue Consultancy B.V. kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan.